Lietuvos NKC funkcijos

Svarbiausios Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro funkcijos:

1. Gairių aiškinimas ir sklaida. Svarbiausia funkcija yra plėtoti ir palaikyti ryšius su verslo bendruomene, darbuotojų organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, kurios galėtų prisidėti prie veiksmingo Gairių įgyvendinimo ir laikymosi. Lietuvos nacionalinis koordinacinis centras privalo skatinti bendradarbiavimą tarp visų suinteresuotų šalių.

2. Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) daugiašalių įmonių, NVO, profesinių sąjungų, verslo asociacijų ir kitų suinteresuotų šalių ginčuose. Antroji Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro funkcija yra skundų dėl tariamų Gairių pažeidimų daugiašalėse įmonėse nagrinėjimas. Skundų dėl Gairių pažeidimo procesas yra skirtas įtariamiems pažeidimams išspręsti per taikinimo ir tarpininkavimo funkcijas, kitaip tariant, skatinant atvirą dialogą tarp suinteresuotų šalių. Ši skundo nagrinėjimo procedūra turi būti nešališka, nuspėjama, teisinga ir suderinama su Gairėmis. Lietuvos NKC yra patvirtinęs individualių atvejų nagrinėjimo taisykles:

Individualių atvejų nagrinėjimo taisyklės (lietuvių kalba)

Individualių atvejų nagrinėjimo taisyklės (anglų kalba)

Atnaujinimo data: 2023-12-15