Apie NKC

Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro veiklos tikslas – didinti EBPO Gairių daugiašalėms įmonėms  (toliau – Gairės) veiksmingumą, savo veikloje vadovaujantis aiškumo, prieinamumo, skaidrumo ir atskaitingumo principais, bei tarpininkauti, sprendžiant problemas ir ginčus tarp daugiašalių įmonių ir suinteresuotų šalių, kaip nurodyta Gairėse. Daugiau apie NKC bei Gaires rasite šiame lankstinuke.

Atnaujinimo data: 2023-12-15