EBPO deklaracija dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių

Gairės yra sudėtinė Deklaracijos dalis. 1976 m. birželio 21 d. EBPO valstybės narės priėmė ir pasirašė ne Gaires, o Deklaraciją.

Šią Deklaraciją EBPO valstybių narių vyriausybės priėmė siekdamos pagerinti investicinį klimatą, paskatinti teigiamą daugiašalių įmonių indėlį į ekonominį ir socialinį progresą, minimizuoti ir išspręsti sunkumus, kurie gali kilti dėl daugiašalių įmonių veiklos.

Deklaraciją sudaro 4 dalys:

  1. Gairės daugiašalėms įmonėms – nustatomi pačioms daugiašalėms įmonėms skirti atsakingo įmonės elgesio principai ir standartai, kurių yra savanoriškai laikomasi. Šių Gairių laikymasis yra skatinamas per prijungusių prie Deklaracijos valstybių nacionalinius koordinacinius centrus;
  2. Nacionalinio režimo dokumentas – išdėstytas valstybių narių įsipareigojimas užsieniečių valdomoms jų teritorijoje veikiančioms įmonėms nustatyti ne mažiau palankų režimą kaip ir panašiose situacijose veikiančioms valstybės įmonėms;
  3. Dokumentas dėl tarptautinių investicijų skatinimo ir ribojimo – aptaria valstybių narių pastangas pagerinti bendradarbiavimą, susijusį su priemonėmis, kurios daro įtaką tarptautinėms tiesioginėms investicijoms;
  4. Dokumentas dėl prieštaringų reikalavimų išvengimo – ragina valstybes nares vengti ar iki minimumo sumažinti įvairių valstybių daugiašalėms įmonėms keliamus prieštaringus reikalavimus.

Lietuva prie Deklaracijos prisijungė 2001 m. rugsėjo 20 d., sudariusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sutartį dėl LR prisijungimo prie 2000 m. birželio 27 d. Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių apsikeičiant laiškais.

Šį susitarimą Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2002 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 477. Susitarimas įsigaliojo 2002 m. balandžio 16 d. pranešimo EBPO, kad yra įvykdytos šalies vidaus procedūros, dieną.

Atnaujinimo data: 2023-12-15