Socialinė atsakomybė – privalomas atributas ar verslo plėtros galimybė?

Data

2018 03 21

Įvertinimas
0
852_LPK nefinansinė.jpg

Socialinės atsakomybės ataskaita – vienas iš teisinių instrumentų, leidžiančių pamatuoti verslo socialinės atsakomybės brandą. Viešojo intereso įmonėms, turinčioms daugiau nei 500 darbuotojų, socialinės atsakomybės ataskaitų teikimas yra privalomas. 
Tačiau, kodėl ir kitoms įmonės, kurioms tokio reikalavimo nėra, yra svarbu ar naudingą pateikti informaciją apie vykdomą socialinės atsakomybės politiką ir kokie yra reikalavimai socialinės atsakomybės ataskaitų turiniui? 
Apie tai vakar vykusioje diskusijoje „Socialinė atsakomybė – privalomas atributas ar verslo plėtros galimybė?“ Lietuvos NKC pirmininkas Andrius Bambalas diskutavo su Lietuvos pramonininkų konfederacija, Finansų ministerija ir verslo atstovais.