Lietuvos Respublikos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją sutarties pasirašymas

Data

2018 05 30

Įvertinimas
0
852_Įstojimas.jpg

Šiandien buvo žengtas paskutinis žingsnis, kad Lietuva taptų pilnateise Ekonominio bendradarbiavimo ir organizacijos nare – Lietuvos Respublikos Prezidentė Paryžiuje pasirašė Lietuvos stojimo į šią organizaciją sutartį.
NKC džiaugiasi, kad buvo neatsiejama šio stojimo proceso dalis, įrodžiusi, kad Lietuva gali priklausyti EBPO - daugiašaliui forumui, kuriame valstybių narių ekspertai diskutuoja, dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas ekonominės bei socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį įgyvendinimą.
NKC dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie to, kad Lietuva galėtų priklausyti EBPO ir tikisi, kad parodytas ryžtas, kompetencijos ir užsidegimas ir toliau padės tęsti darbus.