Individualūs atvejai

Individualių atvejų nagrinėjimą atlieka Lietuvos NKC nepriklausomi ekspertai. Tai neteisminis procesas, kurio metu yra sprendžiamas nesutarimas tarp Įmonės ir Pareiškėjo dėl Įmonės veiksmų (neveikimo) atitikties Gairių reikalavimams, kurio tikslas užtikrinti efektyvų Gairių įgyvendinimą. Nagrinėjimo metu yra taikomas ne viešos informacijos konfidencialumas.

Pareiškimas (pareiškimo forma) yra paduodamas Lietuvos NKC per Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją arba elektroniniu paštu [email protected].

Atnaujinimo data: 2023-12-15