Nepriklausomi ekspertai

Nepriklausomi ekspertai ir Pirmininkas
sprendžia klausimus, susijusius su Gairių įgyvendinimu pagal individualių atvejų sprendimo taisykles, dalyvauja Gairių viešinimo veiklose bei teikia rekomendacijas dėl atsakingų verslo sąlygų įgyvendinimo.