Apie NKC

Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro veiklos tikslas – didinti EBPO Gairių daugiašalėms įmonėms  (toliau – Gairės) (angl. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) veiksmingumą, savo veikloje vadovaujantis aiškumo, prieinamumo, skaidrumo ir atskaitingumo principais, bei tarpininkauti, sprendžiant problemas ir ginčus tarp daugiašalių įmonių ir suinteresuotų šalių, kaip nurodyta Gairėse. Daugiau apie NKC bei Gaires rasite šiame lankstinuke.

Svarbiausios Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro funkcijos:

1. Gairių aiškinimas ir sklaida. Svarbiausia funkcija yra plėtoti ir palaikyti ryšius su verslo bendruomene, darbuotojų organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, kurios galėtų prisidėti prie veiksmingo Gairių įgyvendinimo ir laikymosi. Lietuvos nacionalinis koordinacinis centras privalo skatinti bendradarbiavimą tarp visų suinteresuotų šalių.

2. Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) daugiašalių įmonių, NVO, profesinių sąjungų, verslo asociacijų ir kitų suinteresuotų šalių ginčuose. Antroji Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro funkcija yra skundų dėl tariamų Gairių pažeidimų daugiašalėse įmonėse nagrinėjimas. Skundų dėl Gairių pažeidimo procesas yra skirtas įtariamiems pažeidimams išspręsti per taikinimo ir tarpininkavimo funkcijas, kitaip tariant, skatinant atvirą dialogą tarp suinteresuotų šalių. Ši skundo nagrinėjimo procedūra turi būti nešališka, nuspėjama, teisinga ir suderinama su Gairėmis. Lietuvos NKC yra patvirtinęs individualių atvejų nagrinėjimo taisykles:

Individualių atvejų nagrinėjimo taisyklės (lietuvių kalba)

Individualių atvejų nagrinėjimo taisyklės (anglų kalba)

Lietuvos NKC ataskaitos į EBPO: 2020 m.2019 m.2018 m. | 2017 m. | 2016 m. |

Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro metinės ataskaitos: 2018 m. | 2017 m. |

Metinės EBPO Gairių daugiašalėms įmonėms ataskaitos: ​http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm ​ 

 

Kviečiame prisijungti prie Nacionalinio koordinacinio centro (toliau – NKC) veiklos. NKC pagrindinė funkcija – EBPO Gairės daugiašalėms įmonėms aiškinimas ir viešinimas bei ginčų, kylančių tarp daugiašalių įmonių, nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų, verslo asociacijų ir kitų suinteresuotų šalių, mediacija. Plačiau su NKC veikla galima susipažinti NKC tinklalapyje https://nkc.lrv.lt/.

  Suinteresuotus asmenis, norinčius dalyvauti NKC ekspertų atrankoje, maloniai prašome iki šių metų lapkričio 10 d. el. paštu [email protected], pateikti:

  1. gyvenimo aprašymą;
  2. trumpą pagrindimą atsakant į klausimus:
  1. kokios patirties turite, įgyvendinant atsakingą verslą Lietuvoje?
  2. kaip manote, kaip galėtumėte prisidėti prie NKC veiklos Lietuvoje?
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-27