Nordic – Baltic Capacity Building Seminar

Data

2018 09 05

Įvertinimas
0
Nordic_852.jpg

Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Gaires daugiašalėms įmonėms (Gairės), nacionaliniams koordinaciniams centrams yra priskirta ir individualių atvejų sprendimo funkcija. Tai reiškia, jog nacionaliniai koordinaciniai centrai nagrinėja skundus dėl galimų EBPO Gairių pažeidimų, kas yra įgyvendinama, skatinant atvirą dialogą tarp suinteresuotų šalių. Tokia skundo dėl tariamo atsakingo verslo standartų, įtvirtintų EBPO Gairėse, pažeidimo nagrinėjimo procedūra yra nešališka, užtikrinanti konfidencialumą, suteikianti galimybę kilusius nesutarimus išspręsti neteisminiu būdu bei rasti abiejų pusių interesus tenkinantį sprendimą.

Individualių atvejų sprendimo mechanizmas EBPO Gairėse buvo įtvirtintas 2000 m. Per šį laikotarpį nacionaliniai koordinaciniai centrai gavo apie 400 skundų dėl tariamų EBPO Gairių pažeidimų įmonėse, veikiančiose daugiau nei 100 valstybių bei teritorijų. Šie skaičiai rodo, kad suinteresuotos šalys individualių atvejų nagrinėjimo mechanizmą mato kaip tinkamą būdą spręsti kilusius nesutarimus. Taip pat, svarbu pažymėti, kad pačiose EBPO Gairėse yra nustatyti bendrieji principai ir taisyklės, kaip turi būti nagrinėjami skundai, o konkrečios šalies nacionalinis koordinacinis centras paprastai turi patvirtintas savo procedūrines taisykles. Lietuvos nacionalinis koordinacinis centras taip pat yra patvirtinęs Individualių atvejų nagrinėjimo taisyklės.

Viena iš individualaus atvejo sprendimo stadijų yra mediacija, kurios metu yra skatinamos ginčo šalių tarpusavio derybos ir dialogas. Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro nepriklausomas ekspertas, veikdamas kaip mediatorius, padeda šalims pasiekti susitarimą, priimtiną abiem šalims. Mediacija, atsižvelgiant į jos pobūdį (interesų derinimas ir abiem šalims priimtino sprendimo siekimas), reikalauja, kad asmenys, veikiantys kaip mediatoriai, būtų itin aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos. Siekiant didinti mediavimo kompetenciją ir įgūdžius, 2018 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje vyko Nordic – Baltic Capacity Building Seminar, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos bei Islandijos nacionalinių koordinacinių centrų atstovai.

Mediacijos mokymus vedė profesionali mediatorė Tina Monberg. Tina Monberg pastaruosius trylika metų tarpininkauja įmonių ginčų sprendime, o tai leido sukaupti daug žinių apie verslo konfliktų esmę ir kaip įveikti kliūtis, kad būtų pasiektas abiejų šalių poreikius atitinkantis sprendimas. Be to, Tina Monberg buvo atsakinga už konfliktų valdymo sistemų įdiegimą svarbiose statybos ir farmacijos sričių organizacijose. Taip pat Tina Monberg yra dviejų knygų ("Two Winners - Mediation as Positive Conflict Resolution" ir "Handbook of Human Conflict Technology) autorė bei keletos vadovėlių bendraautorė.

Mokymų metu buvo aptarti teoriniai mediacijos aspektai, akcentuojant, kad  mediacija yra savanoriška procesas, kuriame nešališkas mediatorius turi padėti šalims pačioms išspręsti konfliktą. Tai nėra varžybos ar pergalės siekimas, tikslas yra surasti geriausią sprendimą kartu, o tai reiškia, jog reikia įvertinti visų dalyvaujančių šalių interesus. Taip pat, siekiant ugdyti praktinius mediacijos įgūdžius, nacionalinių koordinacinių centrų atstovai dalyvavo simuliaciniame individualių atvejų sprendime.

Šie mokymai buvo ne tik galimybė gilinti žinias, apie profesionalios mediacijos vykdymą, bet ir pasidalinti gerąja patirtimi, kurią yra sukaupę nacionaliniai koordinaciniai centrai individualių atvejų sprendime bei aptarti sunkumus, su kuriais yra susiduriama sprendžiant individualius atvejus.