2018-09-06

Atsakingo verslo praktika Baltijos ir Skandinavijos valstybėse

Atsisiųskite renginio pranešimus

2018 m. rugsėjo 6 d. vyko Lietuvos nacionalinio koordinacinio cento kartu su Norvegijos ir Danijos nacionaliniais koordinaciniais centrais organizuotas tarptautinis seminaras „Atsakingo verslo praktika Baltijos ir Skandinavijos valstybėse“, kuriame dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, verslo, profesinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų, viešojo sektoriaus ir Islandijos, Latvijos, Suomijos bei Švedijos nacionalinių koordinacinių centrų atstovai.

Praėjusiais metais organizuotas renginys buvo skirtas pristatyti atsakingą verslą kaip neatsiejamą kiekvienos šiuolaikinės įmonės veiklos aspektą bei pridėtinę vertę, kurią gauna verslas iš atsakingo elgesio. Atsižvelgiant į tai, šiais metais daugiausiai buvo kalbama apie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Gaires daugiašalėms įmonėms kaip universalų atsakingo verslo standartus įtvirtinantį kodeksą bei išsamaus patikrinimo (angl. due diligence) svarba verslo procesams.

EBPO Investicijų komiteto atstovė Kathryn Dovey savo pranešime daugiausiai dėmesio skyrė išsamiam patikrinimo procesui ir pristatė EBPO išsamaus patikrinimo gaires atsakingam verslui. Kartu buvo akcentuota, kad pačiose EBPO Gairėse daugiašalėms įmonėms yra rekomenduojama, jog įmonės vykdytų išsamų patikrinimą, siekdamos nustatyti galimą neigiamą poveikį, užkirsti jam kelią ar sušvelninti galimus neigiamus padarinius. Tuo tarpu EBPO 2018 m. pristatytose EBPO išsamaus patikrinimo gairėse atsakingam verslui yra pateikiamos praktinės rekomendacijos įmonėms dėl tinkamo išsamaus patikrinimo atlikimo. Šių rekomendacijų tinkamas įgyvendinimas gali padėti įmonėms išvengti neigiamo poveikio, susijusio su darbuotojas, žmogaus teisėmis, aplinka ir kt.

Danijos nacionalinio koordinacinio centro pirmininkė Linda Nielsen pristatė EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas atsakingoms drabužių ir avalynės sektoriaus tiekimo grandinėms. Šios sektorinės rekomendacijos yra svarbus įrankis įmonėms, siekiančioms, kad jų veikla drabužių ir avalynės sektoriuje būtų laikoma atsakinga ir kad įmonė nepatirtų neigiamų pačių įmonės veiklos ir jų tiekimo grandinių neigiamų padarinių. Linda Nielsen, kalbėdama apie išsamų patikrinimą tekstilės sektoriuje, akcentavo, kad labai dažnai išsamaus patikrinimo poreikis kyla iš įmonės klientų ir darbuotojų, nes toks patikrinimas leidžia įvertinti grėsmes verslo modelyje bei atlikti būtinus verslo modelio pakeitimus. Panašiomis įžvalgomis pasidalino ir Norvegijos nacionalinio koordinacinio centro ekspertas Frode 

Elgesem, pristatydamas išsamų patikrinimą finansų sektoriuje. Frode Elgesem pabrėžė, jog atsakingas investavimas gali garantuoti investicijos saugumą ir stabilumą, todėl esminiu faktoriumi įmonės veikloje turi tapti grėsmių prioritetizavimas, kas gali būti pasiekta vykdant išsamų patikrinimą.

Galiausiai, Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro pirmininkas Andrius Bambalas pristatė Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro veiklą, akcentuodamas šio centro vaidmenį atsakingo verslo kultūros formavimuisi Lietuvoje. Andrius Bambalas atkreipė dėmesį į tai, kad EBPO Gairės daugiašalėms įmonėms yra visapusiškas įrankis, padedantis verslui pritaikyti atsakingo verslo standartus įmonės veikloje. A. Bambalas pabrėžė, kad atsakingo verslo standartai nėra prievolė – tai yra veiksmai, kurių įmonė gali imtis papildomai, daryti daugiau nei reikalauja įstatymai.

Lietuvos nacionalinis koordinacinis centras džiaugiasi, kad tai jau yra antrasis renginys su kitų šalių nacionalinių koordinacinių centrų atstovais. Lietuvai, kurioje atsakingo verslo kultūra pradėjo formuotis visai neseniai, svarbu turėti galimybę mokytis iš šalių, kuriuos turi ilgametes atsakingo verslo tradicijas.